Piskesmældsskader er den mest almindelige skade i trafikuheld. Alligevel oplever mange, at erstatningssagen bliver en besværlig oplevelse. I værste fald kan man risikere, at man ikke får nogen erstatning for sin skade.

Hvad er et piskesmæld?

Et piskesmæld er et andet ord for en forstuvning af nakken. Skaden opstår ofte ved trafikuheld, når to biler støder sammen. Her kan bilisterne opleve, at deres hoved slynges frem, hvilket forsager en forstuvning af nakken.

Ligesom med andre typer af forstuvninger kan et piskesmæld ikke ses på et røntgenbillede eller lignende. Dermed er det umuligt at bevise, at der er tale om et piskesmæld.

 

Piskesmæld og erstatning

På grund af de manglende beviser kan det være svært at få erstatning for en piskesmældsskade. Derfor er det særdeles vigtigt, at den skaderamte søger læge hurtigst muligt efter skaden. På den måde kan symptomerne bliver dokumenteret. Hvis der går mere end et par døgn efter skader, er det stort set umuligt at få erstatning.

Der findes forskellige grader af alvoren på et piskesmæld. Det er især farten ved sammenstødet, som har betydning for, hvor alvorlig skaden kan være. Af samme årsag kan en forsikringssag også være vanskelig, hvis farten ikke var høj ved sammenstødet.

 

 

Piskesmæld kan have varige mén

Hvis du har fået et piskesmæld, er der i god grund til at tage det alvorligt. Piskesmæld kan give varige mén som hovedpine, træthed, nakkesmerter og lignende. Af samme årsag bør en piskesmældsskade altid indberettes til forsikringsselskabet – også selvom smerterne ikke er slemme lige efter uheldet. Smerterne vil nemlig oftest først blive rigtig slemme i dagene efter.

Har du været i biluheld og fået et piskesmæld, kan det være en god idé at kontakte en erstatningsadvokat, som kan rådgive dig i din sag. Forsikringsselskabet kan forsøge at snige sig udenom en erstatning, men hvis du beviserne i orden, har du også krav på erstatning for din skade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *