Hvis man er et barn under 15 år, hvis forældre bor fast i Danmark, har man mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring. For at opnå en opholdstilladelse er der dog en række krav, som i denne forbindelse skal være opfyldt og overholdt. Disse krav omfatter både forældre, andre personer med forældremyndighed over barnet samt barnet selv.

Læs herunder kort om, hvilke krav der gælder i forbindelse med familiesammenføring med et barn under 15 år.

Vær dog opmærksom på, at såfremt barnet er født i Danmark af udenlandske forældre, hvor mindst én af dem har opholdstilladelse i Danmark, stilles der ingen krav i forbindelse med opholdstilladelsen.

Et ufravigeligt krav

Det er et ufravigeligt og grundlæggende krav, at familiesammenføringen ikke må gå ud over barnets tarv.

Om dette skulle være tilfældet, vurderes fra sag til sag.

De grundlæggende krav til familiesammenføring

Dertil kommer en række grundlæggende krav, som også er ufravigelige. Disse omhandler mestendels forældrene til det barn, som ønsker at blive familiesammenført.

Krav til den forælder, som bor i Danmark eller dennes ægtefælle eller samlever

Forælderen, der bor i Danmark, skal enten:

 • Være dansk eller nordisk statsborger
 • Have en opholdstilladelse som flygtning eller have beskyttelsesstatus i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2 eller § 8
 • Have fået forlænget en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3
 • Have fået en permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Have opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold

Ydermere er det et krav, at forælderen i Danmark har forældremyndighed eller har del i forældremyndigheden over barnet. Forælderen i Danmark eller dens ægtefælle må, for at opnå familiesammenføring med et barn under 15, ikke være dømt for overgreb mod mindreårige børn inden for en periode på de seneste 10 år op til sagens afgørelse.

Krav til barnet

Udover de ovenstående krav, der omhandler forælderen, som bor i Danmark, stilles også en række krav til barnet.

Disse krav er som følger:

 • Barnet skal være under 15 år på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives
 • Barnet skal efter familiesammenføringen bo hos den forælder, der bor i Danmark
 • Barnet må ikke have stiftet selvstændig familie (ægteskab eller fast samlivsforhold)

Særlige tilfælde

I visse særlige tilfælde kan der, i forbindelse med ansøgningen om familiesammenføring, stilles yderligere en række krav. Herunder:

 • Den ene af forældrene, der bor i Danmark, skal dokumentere, at denne råder over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse
 • Forælderen, der bor i Danmark, skal være selvforsørgende
 • Barnet skal have mulighed for at opnå en tilknytning til Danmark, der skal danne grundlag for en vellykket integration

Læs meget mere om familiesammenføring med børn og andre familiemedlemmer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *