Har du eller en af dine nærmeste været ude for en ulykke? Og vil du derfor gerne vide mere om dine muligheder for erstatning efter ulykken? I denne artikel kan du blive klogere på de forskellige faktorer i en erstatningssag, så du er forberedt, hvis du ønsker at kontakte en erstatningsadvokat.

Hvem har ansvar for ulykken?

Et eksempel på en ulykke, som kan resultere i en erstatningssag, er alt fra en bilulykke til en arbejdsskade. Hvis du har været ude for en ulykke og dermed vil kræve erstatning, er det et krav, at det er en anden person end dig selv, som er ansvarlig for ulykken. Hvis du mener, at en person kan stilles til ansvar for ulykken, har du muligvis krav på erstatning.

 

Hvilken erstatning kan du få?

Hvis du mener, at en anden person er skyld i ulykken, kan du rejse erstatning mod denne modpart og modpartens forsikringsselskab – dette fremgår i Lov om erstatningsansvar. Men hvad kan egentlig erstattes, og i hvilket omfang skal du have taget skade, før loven omhandler dig?

Først og fremmest kan du få betalt dine udgifter til behandling. Dette dækker de nødvendige og rimelige udgifter til områder som for eksempel fysioterapi og medicin. Dog skal den ansvarlige kun betale for disse ydelser, hvis de ikke dækkes af den offentlige sygeforsikring, Sygeforsikring Danmark eller din egen ulykkesforsikring.

Hvis du har varige skader, kan disse ligeledes erstattes, men med et engangsbeløb. Dette engangsbeløb udregnes efter regler, som er fastsat af loven. Et eksempel kunne være en nedsat følefunktion i hånden, som du har erhvervet dig efter ulykken.

En anden erstatningskategori kaldes for ”andet tab” og omhandler de rimelige udgifter til nødvendig hjælp i hverdagen som følge af ulykken. Herunder for eksempel hjemmehjælp, men også ødelagte ejendele, som skal erstattes. Den erstatningsansvarlige skal dog kun betale denne erstatning, hvis ikke tabet bliver dækket af kommunen eller af din egen forsikring.

En anden, men aldeles vigtig, erstatningskategori er ”tabt arbejdsfortjeneste”. Hvis du mister en indtægt som følge af tabt arbejdskraft, kan du ligeledes få dette erstattet. Erstatningen gives lige fra ulykkesdagen, og indtil du igen kan deltage på arbejdsmarkedet.

 

Hør mere hos en erstatningsadvokat

Ovennævnte erstatningsområder er blot få af de områder, hvor du kan kræve erstatning, hvis du har været offer for en ulykke. For at høre mere om dine muligheder kan det være en god idé at kontakte en erstatningsadvokat. En erstatningsadvokat kan hjælpe dig mod erstatning og kan samtidig vurdere dine rettigheder. Selvom en erstatningsadvokat kan være dyr, vil hjælpen komme dig til gode og resultere i det erstatningsbeløb, som du fortjener. Ved at klikke her kan du læse mere om en dygtig erstatningsadvokat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *