Det er hverken nemt eller hurtigt at blive advokat i Danmark, da det som minimum tager otte år at blive advokat og ofte mere. Heldigvis forhindrer det ikke unge danskere i at uddanne sig til advokat. Advokat er traditionelt set et erhverv, der er forbundet med stor ære og respekt, men adgangskravene er høje.


Hvis du overvejer at læse til advokat, kan du læse denne artikel og lære mere om, hvad det kræver af dig.

Denne artikel er blevet opdateret d. 02 december 2017.

Jura på universitetet

Det første skridt på vejen mod at blive advokat er at blive uddannet jurist på et universitet, og denne uddannelse findes lige nu på følgende fire danske universiteter:

  • Aarhus Universitet
  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet.

Hvor det er bedst at læse jura, er i høj grad et ’religionsspørgsmål’. Aarhus Universitet er eksempelvis kendt for sit sublime studiemiljø med et samlet universitet omkring universitetsparken. I København er der til gengæld gode muligheder for et studiejob, da ministerierne traditionelt set opsamler en hel del jurastuderende, og at universitetet er rangeret en tand højere end Aarhus Universitet.

Bachelor i Jura

Til at starte med skal du på dit foretrukne universitet tage en bachelor i jura – denne tager tre år. Hvilke fag du har og har fokus på, varierer fra universitet til universitet. Dog ender alle jurastuderende med til sidst at have fået et overblik over de grundlæggende samme emner indenfor jura.

Kandidat i jura

Når du har taget en bachelor i jura, vælger de fleste at fortsætte med en kandidatgrad. Denne tager to år og er mere specialiseret end bacheloren, da du selv skal vælge dine fag. I løbet af disse to år bruger du blandt andet tid på at skrive et speciale om et givent emne. Hvad du ønsker at skrive speciale omkring, har sammenhæng med det, du senere hen ønsker at arbejde med.

Advokatfuldmægtig

Efter dine minimum fem år på universitetet kan du nu kalde dig jurist. Men en jurist er ikke det samme som en advokat – nu skal du tre år i ’mesterlære’ på et advokatkontor som advokatfuldmægtig. Her kommer du under en advokats kyndige vision, og du bliver yderligere specialiseret indenfor et felt. Efter tre år som advokatfuldmægtig kan du endelig kalde dig selv for advokat og nyde alle de privilegier, der følger med.

Når du er uddannet advokat

Når du er uddannet advokat og har fået lov at mærke, hvordan det føles at være på arbejdsmarkedet, kan du med fordel tage ekstra kurser, hvor du bliver opdateret omkring de nyeste love og den seneste retspraksis. Du kan her læse meget mere om, hvordan disse kurser kan styrke din fremtid som advokat.

Hvis du vælger at gå advokatvejen, kan du se et eksempel på en retssag involverende konkurrenceklausuler på denne side.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *