Der opstår der jævnligt situationer, hvor der uenighed om, hvem der har købt et hus, bil eller andet formuegode.

Det kan være svært at afgøre, hvem der har rettighed til godet, da det afhænger af flere forskellige ting.

Det gode ved lovgivningen er at alle problemer falder i de samme kategorier af problemer, som løses på samme måde.

For at gøre lovgivningen så let for dig som muligt, så har vi i artiklen løst de mest klassiske dobbeltsuccessioner.

Hvad er en dobbeltsuccession?

Dobbeltsuccessioner er situationer, hvor overdrageren har overdraget et formuegode (Hus, bil eller lignende) til en erhverver, mens en tredjemand hævder at han har rettighed til formuegodet.

Dobbeltsuccessioner opstår oftest ved salg af brugte biler, både eller andre brugte formuegoder.

Eksempel på dobbeltsuccession:

Sælger A har sat sin båd til salg på den blå avis for 150.000 kr. for båden. Sælger A laver en aftale med køber B om, at han kan købe den for 150.000 kr.

2 dage efter modtager sælger A et bud fra køber C på 200.000 kr. Sælger A vælger at takke ja til buddet på 200.000 kr., hvorved der opstår en dobbeltsuccession, da sælger A har lavet en aftale med begge personer.

 

Hovedreglen: Den der kommer først bedst stillet

Hovedreglen, som man bruger til at afgøre sager med dobbeltsuccession er, at den der laver aftalen om at købe først er bedst stillet i rettet. I vores eksempel vil det sige at Køber B er bedst stillet, da han indgik aftalen.

For at køber B skal få medhold i sagen, så skal der være nogle betingelser, som er opfyldt.

 

Sælger A og køber B skal have en gyldig aftale

En aftale mellem to parter er først gyldig, når de begge har skrevet under på aftalen. Aftalen skal beskrive at køber B køber båden af sælger A til 150.000 kr.

 

Køber C kan kun få medhold, hvis han er i god tro og tingløse først

Kravene til køber C er hårdere end til køber B, hvis han skal have medhold i sagen. For at køber C kan få medhold i sagen, så skal han handle i god tro, hvilket i dette tilfælde betyder, at han skal være uvidende om at sælger A har indgået en aftale med køber B.

Herudover skal køber C tingløse båden før køber B, hvilket vil stille ham i en bedre position til at få båden. Dette gælder dog ikke, hvis køber B allerede er i besiddelse af båden eller nøglerne til båden.

 

Flere faktorer er med til at afgøre sagen

Udover de overnævnte faktorer, så er der andre betingelser, som kan være med til at afgøre om køber B eller køber C for medhold i sagen. Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan lignende sager afgøres og hvordan digital tinglysning har gjort det mere simpelt, så kan du tage på et kursus om digital tinglysning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *