Dobbelt statsborgerskab

 Dobbelt statsborgerskab

Dobbelt statsborgerskab er noget nyt i Danmark. Det er vedtaget i Folketinget at der gælder nye regler om dobbelt statsborgerskab. Det blev vedtaget i december 2014 men trådte i kraft den. 1. september 2015.

Det betyder at en dansk statsborger kan opnå statsborgerskab i et andet land uden at miste sit danske statsborgerskab. Det skal dog også være en betingelse at landet som der bliver søgt statsborgerskab i, også tillader dobbelt statsborgerskab. Folk fra andre lande end Danmark kan også godt komme til Danmark og opnå statsborgerskab så længe de opfylder betingelserne.

Hvis en dansk statsborger vælger at søge om statsborgerskab i et andet land, skal denne person ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder. Det skal dog accepteres af det land hvor de søger statsborgerskab. At vælge sit danske statsborgerskab fra eller helt at miste det sker efter anmodning til den danske stat.

Tidligere danske statsborgere kan anmode om at få deres danske statsborgerskab tilbage hvis de har mistet det i forbindelse med at de har fået nyt statsborgerskab i et andet land. Dette kan ske i perioden fra 1. September 2015 til 31. August 2020. Der skal indleveres en erklæring om at man gerne vil generhverve dansk statsborgerskab. Derudover er det en betingelse at personen som søger om generhvervelse af sit danske statsborgerskab ikke har begået kriminalitet som har resulteret i ubetinget frihedsstraf i perioden mellem ansøgningen og fortabelsen.

Det samme gælder for børn, herunder adoptivbørn også. Det gælder medmindre det er udtrykkeligt fremlagt at det ikke skal.

Derudover findes der også en anden ordning, og det gælder udenlandske statsborgere, som har fået dansk statsborgerskab efter december 2012 og ikke er blevet løst fra deres tidligere statsborgerskab. Denne gruppe mennesker kan i perioden fra 1. September 2015 til og med d. 31. August 2017 afgive en erklæring over for statsforvaltningen om at ikke at blive løst fra deres tidligere statsborgerskab. Det vil sige at alle de personer som har søgt om dansk statsborgerskab og er blevet løst fra deres tidligere statsborgerskab, kan søge om at ikke at blive løst fra deres tidligere statsborgerskab som ellers var reglerne før de nye regler som er trådt i kraft 1 september 2015.

Erklæringen skal afgives overfor Statsforvaltningen og skemaet skal udfyldes som kan findes på statens hjemmeside. Det er ofte meget svært for mange folk at sætte sig ind i alle de regler der bliver lavet på udlændingerets området. Derfor når mange folk ikke at ansøge i tide eller helt at ansøge på den rigtige måde. Det skal derfor være nemt hurtigt og effektivt at ansøge om dansk statsborgerskab mener vi. Det er derfor vi hjælper folk med det. Vi har allerede lavet mange familiesammenføringer og ansøgninger om dansk statsborgerskab. Folk har været glade for den service vi har kunne tilbyde, da vi laver dette hver dag og kender reglerne udemærket. Udover at være på forkant med reglerne hjælper vi folk med at indse hvilke muligheder de har. Mange folk har rettigheder som de slet ikke ved at de har. Det er der vi hjælper folk, på forskellige sprog, og forskellige lag af samfundet. Opholdstilladelser og statsborgerskab bliver kun sværere at opnå efter 2015. Derfor skal man være i god tid for at opnå fx familiesammenføring, da det ellers bliver ekstra krævende fra 2016 og frem. Du eller I er velkommen til at kontakte os på www.nemfamiliesammenfoering.dk hvor vi altid svarer på mails indenfor 24 timer og opkald bliver besvaret med det samme. Det koster ingenting at ringe og spørge. Vi tilbyder familiesammenføringspakker hvor vi hjælper før, under og efter ansøgning er sendt afsted. Vi tilbyder også statsborgerpakken med samme vilkår.

Relaterede

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *