Hvad skal man gøre hvis en pårørende dør? Find ud af det her

 Hvad skal man gøre hvis en pårørende dør? Find ud af det her

Er man som pårørende ude for et dødsfald, vil det altid være forbundet med en ubehagelig oplevelse. Man kan som pårørende forberede sig nok så meget, hvis der er alvorlig sygdom indblandet, men det er aldrig rart når det sker, selv ved naturlige dødsfald. Kommer man ud for et pludseligt dødsfald vil man ofte være fyldt op af chok og sorg, hvilket tager utrolig lang tid at komme sig over. Men hvis det sker, er der nogle administrative ting, som de efterladte skal igennem. Her kommer en liste over nogle af de ting som skal ordnes, når man kommer ud for et dødsfald i de nærmeste rækker.

Anmeldelse af dødsfald

Når en pårørende dør, skal dødsfaldet anmeldes, hvorefter folkeregistret automatisk får besked om hændelsen. Når dette er sket vil den afdødes konto automatisk blive spærret, indtil de pårørende har været til møde i skifteretten. Hvis den afdøde har en fælles konto med en ægtefælle, er det vigtigt at vide, at dennes konto ligeledes vil blive spærret, indtil mødes i skifteretten har fundet sted. Hvis man er ude for at en pårørende dør, kan man med fordel kontakte bobestyrer-advokat.dk for at få den nødvendige hjælp til processen.

De pårørendes møde med skifteretten

Efter dødsfaldet vil skifteretten tage kontakt til den person, der har anmeldt dødsfaldet. Personen som anmelder dødsfaldet, er ofte den person, der står for selve begravelsen, og behøver derfor ikke at være de respektive arvinger efter den afdøde. Arvingerne vil stadig skulle være til stede i skifteretten, men det er personen der har anmeldt dødsfaldet og dermed denne som er blevet kontaktet af skifteretten, der skal stå for den videre kontakt til arvingerne.

Inden det ved skifteretten er besluttet hvilken skifteform der anvendes, samt hvem der skal arve hvad, er det ikke tilladt for de efterladte at ryde den afdødes bolig, eller bruge penge fra den afdødes konto.

Det er altså ikke tilladt at begynde at uddele arv af hverken den afdødes samlinger, eller fordele den afdødes ressourcer fra kontoen. Er man stærkt interesseret i whiskey samlingen, må man vente og i stedet klikke her indtil mødet i skifteretten har fundet sted.

Hvis der er enighed mellem arvingerne – sker et privat skifte af dødsboet
Det almindelige private skifte forudsætter, at man er enlig arving eller at de respektive arvinger er enige omkring fordelingen af boets aktiver. Hvis der er flere arvinger indblandet, er tillid og samarbejdsvilje nogle af nøgleordene, da man ved dette skifte, er alene om fordelingen uden ekstern indblanding.

Hvis tilfældet er, at der er flere arvinger, men blot én af arvingerne ikke ønsker at det skal foregå på denne måde, vil en autoriseret bobestyrer blive tilkaldt, og gøre boet op efter arveloven og lov om behandling af dødsboer.

Relaterede

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *